ศูนย์กระจายสินค้า “กาวพีอาร์” ครอบคลุมทั่วไทย

ศูนย์กระจายสินค้า “กาวพีอาร์” ครอบคลุมทั่วไทย
1. สำนักงานใหญ่ 
   - บจก. พี.อาร์ แพลนนิ่ง ซัพพลาย บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
เลขที่ 96/15 หมู่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2. ศูนย์กระจายสินค้าส่วนภูมิภาค
   - ศูนย์เชียงใหม่ เลขที่ 373 หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
   - ศูนย์พิษณุโลก เลขที่ 345/92 หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
   - ศูนย์นครราชสีมา เลขที่ 832 หมู่ที่ 6 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
   - ศูนย์ขอนแก่น เลขที่ 68 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
   - ศูนย์อุดรธานี เลขที่ 420/27 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
แชร์ :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   รีเฟรช
ข้อผิดพลาด: โปรดลองอีกครั้ง