ขั้นตอนใช้ "กาวพีอาร์" เพื่อ "กันความร้อน"

ขั้นตอนใช้ "กาวพีอาร์" เพื่อ "กันความร้อน"
1. วิธีการใช้กาวพีอาร์ สำหรับงานฉนวนกันความร้อนชนิดพ่นมือ (PR-623)
     ขั้นตอน 1 : ทำการฉีดกาวพีอาร์  ที่แผ่นหลังคาเมทัลชีท ให้ทั่วทั้งแผ่น
     ขั้นตอน 2 : ทำการฉีดกาวพีอาร์ ที่แผ่นฉนวนกันความร้อนให้ทั่วทั้งแผ่น
     ขั้นตอน 3 : นำแผ่นฉนวนกันความร้อน มาติดที่แผ่นหลังคา โดยค่อยๆ รีดแผ่น ฉนวนกันความร้อน ให้ลงตามลอน หลังคาเมทัลชีท
2. วิธีการใช้กาวพีอาร์ สำหรับงานฉนวนกันความร้อนชนิดลงเครื่อง (PR-627, PR-680, PR-690 และ PR-594HM)
     ขั้นตอนที่ 1 : ทำความสะอาดถาดกาวให้พร้อมใช้งาน ให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
     ขั้นตอนที่ 2 : เทกาวอย่างช้าๆ ลงไปในถาดภาชนะ และให้ได้ปริมาณ ½ ของถามดภาชนะ
     ขั้นตอนที่ 3 : เปิดพัดลม ซึ่งทำหน้าที่เป่าลมร้อน หลังจากนั้นปรับอุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส
     ขั้นตอนที่ 4 : ปรับรอบความเร็วมอเตอร์ ประมาณ 20-25 รอบ/นาที ในสภาวะปกติ ถ้าปริมาณความชื้นสูง ให้ลดความเร็วรอบลงตามความเหมาะสม

แชร์ :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   รีเฟรช
ข้อผิดพลาด: โปรดลองอีกครั้ง