การเก็บรักษากาว ให้ใช้งานได้ยาวนาน

การเก็บรักษากาว ให้ใช้งานได้ยาวนาน
1. อย่าวางไว้ใกล้เปลวไฟ หรือสถานที่ก่อให้เกิดสะเก็ดไฟ
2. เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น  ห่างจากแสงแดด แหล่งพลังงานความร้อนหรือเปลวไฟ และอากาศถ่ายเทสะดวก
3. ภาชนะบรรจุกาวไม่ควรวางตากแดด
4. หลังใช้งานเสร็จเรียบร้อย  ควรปิดฝาภาชนะให้สนิท
5. เก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างจากอาหาร และสัตว์เลี้ยง
แชร์ :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   รีเฟรช
ข้อผิดพลาด: โปรดลองอีกครั้ง