PR - 401 ซังกาว

PR - 401 ซังกาว
Status :
New

การใช้งาน                                             :       กาวสำหรับผลิตรองเท้า  เหมาะกับงานปะ และประกบผ้า คุณลักษณะ                                           :       ทาง่าย , แห้งช้า , แรงยึดดีข้อควรระวัง :        1. อย่าวางสารไว้ใกล้เปลวไฟ    2. บริเวณใช้งานต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี    3. ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้    4. กรณีที่สารเข้าตา ให...

อ่านเพิ่มเติม

1 - 1 of ( 1 ) records