Free Shipping

All order

For more information or inquiries call

+(66) 97-0733631

menu

นโยบายการจัดส่งสินค้าของ  บริษัท  พี.อาร์.แพลนนิ่ง  ซัพพลาย  จำกัด การจัดส่งสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่ง
  • กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล: 1-2 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด: 2-3วันทำการ
  • จังหวัดห่างไกล: 5-7วัน
ค่าบริการจัดส่ง การสั่งซื้อ ไม่คิดค่าบริการจัดส่งภายในประเทศ (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) ช่องทางการจัดส่งสินค้า ให้บริการจัดส่งสินค้า ดังนี้
  1. จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้า
เป็นการจัดส่งสินค้าด้วยบริษัทขนส่งในเครือ  และ  ขนส่งเอกชน ไม่ผ่านการไปรษณีย์ไทย โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้า 15-30 นาที ก่อนดำเนินการจัดส่ง
Shopping Cart