เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:00 น. – 17:00 น.
ฟรี ค่าจัดส่ง

รายการสั่งซื้อทั้งหมด

สอบถามหรือสั่งซื้อทันที

+(66) 86-336-8041

menu
นโยบายการคืนสินค้า
 • การรับเปลี่ยน – คืนสินค้าต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 15 วันทำการ หลังจากรับสินค้า โดยต้องติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ prs_spi@hotmail.com ก่อนทุกครั้ง ผ่านทาง Line @pradhesivesหรือโทร034-442-151 ทุกวันจันทร์ – เสาร์เวลา 30 – 17.30 น
 • สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ช่องทางการเปลี่ยนคืนสินค้า
 • เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจากcomแล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่แกรนโฮมทุกสาขา ณ แผนกลูกค้าสัมพันธ์พร้อมหลักฐานการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้า
สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน
 • สินค้าพิเศษจากโรงงาน , สินค้านำเข้าพิเศษ , สินค้าราคาพิเศษ (Clearance Sale)
 • สินค้าที่มีการติดตั้งหรือใช้งานแล้ว
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า หรือไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า
 • สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/ บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 • สินค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 • สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และต้องบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบรับประกัน , คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่สาเหตุการเปลี่ยน-คืนสินค้า เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ
 • การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้า และไม่มีสินค้าทดแทน โดยต้องมีการยกเลิกคำสั่งซื้อเกิดขึ้น
เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้:
 • จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 • จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร
 • หากสาเหตุการเปลี่ยน-คืนสินค้า ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมคืนเงิน 60% • คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 7-15 วันทำการ* • คืนเงินเข้าบัตรเดบิตภายใน 30-45 วันทำการ*
Shopping Cart