เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:00 น. – 17:00 น.
ฟรี ค่าจัดส่ง

รายการสั่งซื้อทั้งหมด

สอบถามหรือสั่งซื้อทันที

+(66) 86-336-8041

menu

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม?

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้:
  1) ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้กับเราโดยตรงผ่านบริการของเรา
  • ข้อมูลโปรไฟล์: เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลที่ระบุตัวตน (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขใบอนุญาตขับขี่) วันเกิด เพศ อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานภาพสมรส และรูปถ่าย
  • ข้อมูลการชำระเงิน: เช่น ข้อมูลธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ (Credit rating and solvency) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk assessment) หรือการประเมินความเหมาะสม (Declaration of suitability) และข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินอื่น ๆ
  • ข้อมูลที่คุณติดต่อกับเรา: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเรา รวมถึงคำถาม คำติชมของคุณ และการติดต่ออื่น ๆ ถึงเรา
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ: คุณอาจเลือกให้ข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนของคุณแก่เราผ่านบริการของเรา เช่น สัญชาติ ศาสนา หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะละเอียดอ่อน เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลเหล่า นี้โดยปราศจากความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้บริการของเรา

 • ข้อมูลติดต่อสื่อสาร: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและบริการของเรา เช่น ตัวอักษร โปรไฟล์ ข้อความ ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพ ไอคอน เสียง วิดีโอ และเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม: เช่น รายละเอียดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานบริการของเรา รวมถึงประเภทของบริการหรือสินค้าที่คุณร้องขอหรือให้ รายละเอียดคำสั่งของคุณ ข้อมูลการจัดส่ง วันและเวลาที่ให้บริการ จำนวนเงินที่เรียกเก็บ และวิธีการชำระเงิน

3) ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก

 • เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการยินยอมจากคุณ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อคุณทำการชำระเงินเพื่อการบริการที่มีค่าใช้จ่ายผ่านการใช้การบริการของ ผู้ให้บริการภายนอกด้านการชำระเงิน และเราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลวิธีการใช้งานของคุณผ่านบริการของผู้ให้บริการภายนอกจากผู้ให้บริการภายนอกด้านการตลาด
 • ในกรณีที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ให้บริการภายนอกแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นและรายละเอียดของผู้ให้บริการภายนอก การแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกทำขึ้นภายใน [30] วันนับจากวันที่เก็บรวบรวม

ทำไมเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูล?

 • ให้บริการของเรา เช่น การจัดส่งสินค้า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • บำรุงรักษาและพัฒนาบริการของเรา เช่น ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ และ ระบบแจ้งปัญหา พัฒนารูปแบบการใช้งานของบริการของเรา
 • ให้บริการที่เหมาะสมกับตัวคุณ เช่น แสดงการแนะนำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณตามที่คุณใช้บริการของเรา
 • พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ เช่น พัฒนาบริการใหม่ที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลการใช้งานหรือจากการสอบถามคุณ
 • แสดงโฆษณา เช่น แสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของผู้ที่ลงโฆษณากับเราที่คุณอาจจะสนใจ
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เช่น ตรวจวัดและวิเคราะห์รายละเอียดคำสั่งและการใช้งานของคุณ และ ปรับปรุงบริการของเราตามข้อมูลดังกล่าว
 • ติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น ตอบคำถามของคุณ
 • ปกป้องตัวเรา ลูกค้าของเรา และสาธารณะ เช่น สืบสวนหรือจัดการกับข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา
 • จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการวิจัย หรือเพื่อการทำสถิติ

เราแบ่งปันข้อมูลกับใครบ้าง?

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ:

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการเราเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของเรา เช่น งานบริการลูกค้า งานบริการทางเทคนิค หรือการบริหารจัดการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือบริการแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านการโฆษณา
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านการเงิน เช่น ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจนกว่าคุณจะร้องขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้เพื่อที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา

คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง?

คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมและเก็บไว้

 • ร้องขอการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นผ่านวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ร้องขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ร้องขอให้เราแก้ไข หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน
 • ถอนการให้ความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา
 • ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลการติดต่อ
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้
บริษัท  พี.อาร์.แพลนนิ่ง ซัพพลาย  จำกัด

96/15  หมู่  6  ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

โทร. 034-442-151-3 , 086-336-8041,095-890-2551

Shopping Cart