กาวลาเท็กซ์โคโพลิเมอร์ เนื้อกาวละเอียด ดูดซึมได้ง่าย ทนชื้น กันเชื้อรา ใช้สำหรับการติดไม้ และเยื่อกระดาษ หรือผ้า ในการผลิตร่ม หรือใช้ในการติดเยื่อกระดาษสาเพื่อแปรรูปเป็นของประดับและเครื่องใช้ต่างๆ เช่นสมุดบันทึก พวงกุญแจ กรอบรูป เป็นต้น

Product categories
Filter by price