ฟรี ค่าจัดส่ง

รายการสั่งซื้อทั้งหมด

สอบถามหรือสั่งซื้อทันที

+(66) 97-0733631

menu

PR-203Pกาวลาเท็กซ์

Share on facebook
Share on twitter

การประยุกต์ใช้งาน

กาวลาเท็กซ์โคโพลิเมอร์ เป็นกาวสารพัดประโยชน์ ใช้ในการติดเพื่อขึ้นโครงสร้างไม้ และปิดเสี้ยนไม้  ติดลิ้นกล่องชนิดทามือ ติดเยื่อกระดาษสา เพื่อแปรรูปเป็นของประดับและเครื่องใช้ต่างๆเช่นสมุดบันทึก พวงกุญแจ กรอบรูป เป็นต้น

Shopping Cart